Echipa noastra

Protectia Mediului

Echipa noastra

ECHIPA MAGNUM ESTE FORMATA DIN SPECIALISTI CERTIFICATI:

 • Manager al Sistemelor de Management de Mediu
 • Laborant analize fizico – chimice
 • Specialist in Prevenirea Poluarii Mediului Marin
 • Ingineri Mediu
 • Tehnicieni in Protectia Mediului (Tehnicieni Ecologi)
 • Responsabili si Specialisti in Gestiunea Deseurilor

Lege 211/2011 (cu completarile ulterioare)

Articolul 22
(3) Persoanele juridice care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu au obligatia sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
(4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Articolul 61
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) si art. 49 alin. (1), (2), (4) si (5);

LIPSA RESPONSABILULUI DE MEDIU
Sanctiune intre 15.000 RON si 30.000 RON

Pentru gestionarea deseurilor, echipa noastra va poate ajuta prin:

 • MAGNUM TRADE SRL;
 • LASLO CONSULTANȚĂ SRL;     
 • SMART ECO NAV SRL;
 • BUJOREANU DIVERS CONSULT SRL;
 • YLY FIRST GRUP SRL;
 • BGREEN INTERN LOGISTIC SRL;

Pentru colectarea deseurilor, echipa noastra va poate ajuta prin:

 • FURNICA RECICLARE SRL (D.ambalaje);
 • ECO SERV RECYCLE SRL (D.periculoase si nepericuloase);
 • CVD COLECT SRL (D.periculoase si nepericuloase).