Legislatie

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU – SIM:

  • Este punctul unic de interactiune online a publicului cu APM/ANPM;
  • Sistemul Integrat de Mediu faciliteaza:
  • Depunerea online a cererilor de acte de reglementare;
  • Transmiterea online a raportarilor de catre operatorii economici in baza obligatiilor de raportare;
  • Monitorizarea in timp real a indicatorilor de mediu, prin intermediul unei platforme nationale GIS;
  • Gestionarea siturilor nationale, inclusiv NATURA 2000;

Accesarea sistemului implica obtinerea unui cont de utilizator. Pentru crearea unui cont, folositi optiunea Inregistrare, disponibila in meniul DOMENII. Mai multe detalii privind inregistrarea in SIM regasiti in rubrica Asistenta tehnica.

Dupa autentificare, in meniul DOMENII vor fi afisate aplicatiile SIM la care aveti acces. Pentru detalii privind utilizarea aplicatiilor, va recomandam sa consultati informatiile disponibile in meniurile Intrebari frecvente, Ghiduri si Manuale sau Legaturi corelate.

protectia-mediului-gestionarea-deseurilor-sim-raportare

Legislatia in vigoare prevede sanctiuni drastice companiilor si asociatiilor de locatari in cazul in care nu se respecta mediul inconjurator.

Noi avem la baza cunostinte legislative, experienta in domeniul juridic, contabil, Protectiei Mediului, Protectiei Muncii, Controlul Calitatii, in lucrul cu oamenii, in gestionarea marfurilor, controlul calitatii datelor, chiar si in localizarea si pozitionarea GPS.

Toate aceste informatii pe care le detinem le putem pune in aplicare si pentru compania dumneavoastra pentru a evita sanctiunile usturatoare sau chiar inchiderea activitatii societatii.

Va prezentam mai jos o parte din legislatia pentru protectia mediului (documente necesare, sanctiuni, legi). Toate acestea se aplica tuturor societatilor comerciale.

Serviciu necesar protectiei mediului: RESPONSABIL DE MEDIU

Sanctiune: intre 15.000 RON si 30.000 RON

Legea 211/2011 (cu completarile ulterioare)
Articolul 22 (3), (4) Persoanele juridice .… au obligatia sa desemneze o persoana …. sa delege aceasta obligatie unei terte persoane …. trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor …. ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Articolul 61 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3) ….

Serviciu necesar protectiei mediului: AUDIT DE DESEURI

Sanctiune: intre 15.000 RON si 30.000 RON

Legea 211/2011 (cu completarile ulterioare)
Articolul 40 (3) …. operatorii economici au obligatia furnizării datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale.
CAPITOLUL 27: Programe de prevenire a generarii deseurilor
Articolul 43 (1)(2) Persoana juridica …. , avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, …. sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta persoana/asociatie profesionala.
Articolul 61 b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea … art. 40 alin. (3) ….

Document necesar protectiei mediului: PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

Sanctiune: intre 15.000 RON si 30.000 RON

Legea 211/2011 (cu completarile ulterioare)
Articolul 40 (3) …. operatorii economici au obligatia furnizării datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale.
CAPITOLUL 27: Programe de prevenire a generarii deseurilor
Articolul 43 (1)(2) Persoana juridica …. , avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, …. sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta persoana/asociatie profesionala.
Articolul 61 b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea … art. 40 alin. (3) ….

Document necesar protectiei mediului: PLAN DE POLUARI ACCIDENTALE

Sanctiune: intre 1.000 RON si 2.000 RON

ORDIN 278 / 1997
Articolul 3 Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se elaboreaza de orice folosinta potential poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.

Lege 107 / 1996
Articolul 23 (3) Elaborarea planurilor de prevenire și de combatere a poluarilor accidentale se face potrivit metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
Articolul 87 Constituie contraventii in domeniul apelor: 25) inexistenta, la utilizatorii de apa, a planurilor proprii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale sau neaplicarea acestora;
Articolul 88 b) cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane juridice…., faptele prevazute … 24) – 27) ….

Document necesar protectiei mediului: CONTRACTE COLECTARE SELECTIVA

Sanctiune: intre 20.000 RON si 40.000 RON

NOU! Legea 188/2019 cu aplicabilitate din 31.10.2019

Articolul 14 (1) Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.
Articolul 22 (1) Producatorul de deseuri … orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare …. de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor ….
Articolul 61 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie ….: a) cu amenda … de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor …. art. 13, art. 14. …., art. 22 alin. (1) ….;

OUG 78/2000
Articolul 21 (1) Producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitati autorizate, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
Articolul 51 1 .cu amenda …. de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru: d) necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;

Documente necesare protectiei mediului: REGISTRE DE TRANSPORT si FORMULARE DE TRANSPORT

Sanctiune: intre 10.000 RON si 20.000 RON

A se consulta si GHIDUL Pentru IMPLEMENTAREA reglementarilor privind TRANSPORTUL de deseuri pe teritoriul ROMANIEI

HOTARAREA 1061/2008 
Articolul 4 (1) Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator, denumit in continuare expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit in continuare destinatar …
(2) Expeditorul completeaza un formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, al carui model este prezentat în anexa nr. 1….
Articolul 20 (1) Deseurile nepericuloase destinate eliminarii se transporta de la expeditor la destinatar si se controleaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase tipizat, cu regim special.
(2) Formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase se completeaza de catre expeditor ….
(4) Fiecare transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie insotit de un formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase.
(5) Formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase este inregistrat …intr-un registru securizat, inseriat si numerotat pe fiecare pagina.
Articolul 25 (2)Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
b)nerespectarea prevederilor art. 4 …., art. 20 … cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

Document: REGISTRUL DE EVIDENTA GESTIUNE DESEU si ETICHETARE DESEURI PE CATEGORII SI CODURI

Sanctiune neincadrare deseuri pe coduri: intre 20.000 RON si 40.000 RON

Sanctiune lipsa evidentei deseurilor: intre 15.000 RON si 30.000 RON

NOU! Lege 211/2011 (cu completarile ulterioare)

Articolul 8 (1) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor …
Articolul 49 (1) Producatorii de deseuri nepericuloase, … sunt obligati sa asigure evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, respectiv operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente de control, la cererea acestora.
Articolul 61 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie …:
a) cu amenda …. si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1);
b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea …. art. 49 alin. (1).

HOTARAREA 856/2002 
Articolul 1 (1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
Articolul 9 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:
a) absenţa evidentei gestiunii deseurilor;
b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;
c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;

Serviciu necesar protectiei mediului: RAPORTAREA DATELOR

Sanctiune: intre 15.000 RON si 30.000 RON

Lege 211/2011 (cu completarile ulterioare)

Articolul 49 (4) Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic.
(6) Operatorii economici …. sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani ….

Articolul 61 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie …:
b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea …. art. 49 … alin. (4) si (5).

HOTARAREA 856/2002 
Articolul 1 (1) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului.
Articolul 9 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:
d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

RESPONSABILUL DE MEDIU MAGNUM are la baza cunostinte legislative, experienta in domeniul juridic, contabil, Protectiei Mediului, Protectiei Muncii, Controlul Calitatii, in lucrul cu oamenii, in gestionarea marfurilor, controlul calitatii datelor, chiar si in localizarea si pozitionarea GPS, ce ajuta la inregistrarea societatilor in sistemul electronic al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului – SIM (Sistemul Integrat de Mediu).

Prin urmare, contactati-ne acum pentru un audit de mediu si pentru a evita sanctiunile usturatoare.